GÓBÉ

logikai játék

- Játékleírás és szabályzat -

 

A következőkben a játék leírását, szabályait olvashatjuk. A játékot 2, 3 vagy 4 személy játszhatja egy vízszintes síkfelületen, pl. asztalon, padlón stb. A játék két szakaszból tevődik össze: egy "lerakó szakaszból" és egy "felszedő szakaszból".

A játék kellékei:

74 darab szabályos hatszög alapú, azonos méretű bábu, amelyek közül:

 

Játékszabály 2 személyre

 A játék kezdete:

Kezdetben megállapítjuk akár sorshúzással, akár megegyezéssel a kezdő játékos személyét. A kezdő játékos megkap 13 piros bábut és még 13 fehéret, a másik játékos 13 zöld bábut és szintén 13 fehér bábut.

A játék menete:

1. Lerakó szakasz:

A lerakó szakaszban csak a piros és a zöld bábukat használjuk!

A kezdő játékos lehelyezi egyik piros bábuját a választott vízszintes síkfelületre, a továbbiakban játékmezőre (lehetőleg középre) és kap 6 pontot. A másik játékos egyik zöld bábuját a játékmezőn lévő bábu valamelyik éléhez érintőlegesen csatlakoztatva helyezi le úgy, hogy az érintkező élek végpontjai egybeessenek. Az ilyen lerakást hívjuk szomszédosnak. Így a zöld bábunak még 5 szabad éle marad, azaz 5 élének nincs szomszédja, és a bábu tulajdonosa kap 5 pontot.

A továbbiakban a játékosok felváltva helyezik bábuikat a játékmezőre úgy, hogy a lerakandó bábu a már lerakott bábuk legalább egyikéhez szomszédosan csatlakozzon. Minden lerakásért a bábu tulajdonosa annyi pontot kap, ahány szabad éle marad a lerakás pillanatában a bábunak.

A lerakó szakasz az utolsó zöld bábu lehelyezésével ér véget.

2. Felszedő szakasz:

A felszedő szakaszt is a piros bábukat birtokló játékos kezdi.

Ebben a szakaszban, egy lépésben a soron következő játékos lehelyezi egyik fehér bábuját a már lehelyezettekkel szomszédosan, és felszedheti (Nem kötelező!) a lerakó szakaszban letett bábui közül egyiket, de csak olyant, amelynek szomszédai egymás után, megszakítás nélkül következnek. A játékos a felszedett bábujáért annyi pontot kap, ahány szomszédja volt a bábunak a felszedés előtti pillanatban.

Ez a szakasz az utolsó fehér bábut lerakó lépéssel fejeződik be.

A játék vége

A játékot a több pontot gyűjtő játékos nyeri!

 

Játékszabály 3 és 4 személyre

 

3 személy a játékot 9-9 fehér, és 9 piros, 9 zöld és 9 fekete bábuval játsza ugyanúgy 2 szakaszban, ugyanazzal a pontozással, mint az előbb ismertetett 2 személyes játékban. A játékba lépés sorrendje: a piros, a zöld, majd a fekete bábukat birtokló játékos.

4 személy a játékot 7-7 fehér, és 7 piros, 7 zöld, 7 fekete és 7 kék színű bábuval játsza ugyanúgy 2 szakaszban, ugyanazzal a pontozással, mint a 2 személyes játékban. A játékba lépés sorrendje: a piros, a zöld, a fekete, majd a kék bábukat birtokló játékos.

Vissza