"HARMAT" tőzsde-játék

- Játékleírás és szabályzat -

 

A játék kellékei

 1. - egy játéktábla,
 2. - egy dobókocka,
 3. - 6 különböző színű játékfigura,
 4. - 12 x 4 = 48 darab részvény,
 5. - 87000 Rubin (pénznem) a kővetkező címletekben:
 6. - 12 x 5000 Rubin

  - 15 x 1000 Rubin

  - 15 x 500 Rubin

  - 45 x 100 Rubin

 7. - 2 darab részvénytartó tábla,
 8. - egy játékleírás és szabályzat.

A játék célja

A következőkben egy tőzsde-játék leírását, játékszabályai olvashatjuk. A játékot 2, 3, 4, 5 vagy 6 személy játszhatja. A játékosok a játék elején sorshúzással kiosztott részvényeikkel, és pénzzel gazdálkodhatnak. Eladhatják a már meglévő részvényeiket, újakat vásárolhatnak, minél nagyobb vagyon megszerzésére törekedve. Azok a játékosok, akik a játék során elveszítik vagyonukat, kiesnek a játékból. A játék nyertese az utolsó játékban maradt játékos, a további sorrendet a kiesések fordított sorrendjéből kapjuk (az utolsó az elsőnek kiesett játékos).

A játéktábla

A játéktáblán 61 játékmező található, amelyek közül 4 x 12= 48 cég-telephely, 3 üdülőhely, 3 kaszinó (Casino), 3 tőzsde (Change), 3 osztalék-fizetőhely (Premium), és 1 adóhivatal (Tax).

A részvények

Minden céget 5 darab, egyenként 20% tulajdonrészt képviselő 1000 Rubin névértékű részvény testesít meg. Ha egy cég minden részvénye eladó a tőzsdén, akkor az elsőt 800, a másodikat 900, a harmadikat 1000, a negyediket 1100, az ötödiket 1200 Rubin tőzsdei áron vásárolhatjuk meg. Így ha például egy cégnek már csak 3 darab részvénye eladó, akkor egyet 1000, kettőt 1000+1100=2100 Rubinért vásárolhatunk.

Eladásnál ugyanúgy, egy cég 1 részvényét

- 800 Rubin tőzsdei áron adhatjuk el, ha a másik 4 a tőzsdén van,

- 900-ért, ha 3,

- 1000-ért, ha 2,

- 1100-ért, ha 1 van a tőzsdén,

- 1200-ért, ha nincs a tőzsdén a cégnek részvénye.

A játék kezdete

A játék kezdete előtt kockadobással megállapítjuk a játékba-lépés sorrendjét. Mindenki dob egyet és a legkisebb számot dobó játékos kiesik és ő az utolsó játékba-lépő (Ha a legkisebb számot többen is dobták, akkor ők külön dobnak addig, amíg lesz egyetlen legkisebb számot dobó játékos.). A többiek folytatják, megállapítják az utolsóelőtti játékba-lépőt, stb.

Mind a 12 fajta részvényből lefele fordítunk egyet-egyet, a kezdés sorrendjében húzunk egyet, és a játékfiguránkat lehelyezzük a táblára, a cég 4 telephelye közül a fekete körrel körülvettre. Majd húzunk még egy-egy részvényt a lefordítottak közül. Így mindenki 2 cég birtokosa lesz (magához veszi mindenki a fennmaradt 4-4 részvényt) és ezen kívül kap 2000 Rubint.

 

A játék menete

Az előre eldöntött sorrendben mindenki dob egy számot, valamely játékmezőn álló játékfiguráját áthelyezi a számmal megegyező szomszédos játékmezőre (lép egyet a dobott irányba). Minden dobás után a dobó játékos eladhatja akárhány részvényét.

Ha a játékmező:

 1. cég-telephely: a játékos kifizeti a játékmező tulajdonosainak járó részvényenkénti 300 Rubint, és vásárolhat legfeljebb 2 részvényt az adott cégből,
 2. üdülőhely: fizet üdülési díjként 500 Rubint,
 3. kaszinó (Casino): a játékos megteszi tétjét, ami legalább 500 Rubin, és legfeljebb 1000 Rubin lehet. Megmondja, hogy nyereménye a tét kétszerese, háromszorosa, vagy hatszorosa legyen. Ha duplázni szeretne, bemond (leír) három számot 1 és 6 között, ha triplázni, akkor 2 számot, ha hatszorozni, akkor 1 számot. Ezután dob egyet és ha a dobott szám megegyezik a bemondottak valamelyikével, akkor nyer, azaz megsokszorozza tétjét és fölveszi, ha nem talál, akkor elveszíti tétjét.
 4. tőzsde (Change): a játékos vásárolhat legfeljebb 3 cégből összesen legfeljebb 5 részvényt, de egy cégből egyszerre továbbra is csak 2 részvényt vehet,
 5. osztalék (Premium): a játékos minden részvénye után kap 10% osztalékot, azaz részvényenként 100 Rubint,
 6. adó (Tax): kiszámítjuk a játékos teljes vagyonát, azaz készpénzét és részvényeinek tőzsdei értékét (azt számoljuk ki, hogy mennyit kapna a részvényekért, ha a tőzsde jelen állása szerint most értékesítené azokat). A teljes vagyon százasokra végződő részét elhagyjuk, és a maradék után 20 %-os adót kell fizetni. Például: ha a teljes vagyon 12300 Rubin, ekkor adóköteles 12000 Rubin és az adó 2400 Rubin, ha a teljes vagyon 9700 Rubin, ekkor adóköteles 9000 Rubin és az adó 1800 Rubin, ha a teljes vagyon 800 Rubin, ekkor adóköteles 0 Rubin és az adó 0 Rubin, azaz ekkor nem kell adót fizetni.

Figyelem: Amennyiben a játékfigura eredetileg a játéktábla szélén áll és nincs az adott játékmezőnek a dobott számmal megegyező szomszédja, akkor nem lépünk tovább és erre a játékmezőre érvényesek a fent ismertetett szabályok.

 

A játék vége

A játék addig tart, amíg egy játékos kivételével az összes játékos elveszíti teljes vagyonát. A kivételes játékos a nyertes. Ha egy játékos fizetnivalója több, mint a teljes vagyona, akkor ő kiesik a játékból és a fizetnivaló fennmaradó részét a Tőzsde fizeti készpénzben.

Figyelem: A játékosok egymásnak csak készpénzben fizethetnek, nem ruházhatnak át részvényeket, és hitelezni NEM lehet!

Vissza