Biztosítási fogalomtár    |   Tőkepiaci fogalomtár    |   Életbiztosítások

Befektetés    -    Hitel    -    Biztosítás

Deák Miklós

az Ön személyes pénzügyi és befektetési tanácsadója

e-mail: miki@pleione.hu

Tel.: +36 30 9871409
Iroda: 1191 Budapest, Üllői út 200., III.em., 304.

PLEIONE Bt.

 

A pénzügyi tervezés területei

 

Szükségletelemzés: jövőbeni pénzügyi igényeink megtervezése, egyrészt jövedelmi-vagyoni helyzetünkből kiindulva, másrészt saját és hozzátartozóink személyi (biztosítási) kockázatait felmérve. Meg kell határoznunk főbb pénzügyi céljainkat hosszútávon is vagy teljes élethorizontunk tükrében.

Kockázatelemzés: megcélzott bevételeink, jövedelmünk elérését, fenntartását fenyegető veszélyek azonosítása, felmérése-értékelése, másrészt a pénzügyi célok eléréséhez használt eszközök (termékek és szolgáltatók) kockázatainak vizsgálata.

Befektetések tervezése: Befektetéseink kiválasztása és felügylete általánosan érvényes szabályok és egyéni preferenciák, döntések együtteséből alakul ki.

Adóoptimalizáció: Különösen lakossági előgondoskodási célú termékek esetén jelentős adókedvezmények használhatók ki a megfelelő termék, futamidő, összegek stb. választása esetén.

Hagyaték: Eltartottaink és hozzátartozóink pénzügyi biztonságát is érinti, gondoltunk-e öröklési szabályokra (illeték, adó), melyek halálunk vagy cselekvőképtelenségünk esetén szeretteinket fogják segíteni vagy éppen terhelni.

Egyes konkrét életcélok, élethelyzetek fontosságuk miatt gyakran önálló tervezési, tanácsadási elemként is megjelennek a pénzügyi tervezésben:

Lakásszerzés. Megtakarítási, finanszírozási (hitelfelvét) lehetőségeinek felmérése, tervezése.

A gyerekek tanulmányi költségei, az önálló háztartásuk kialakításához szánt anyagi segítség.

A válás pénzügyi következményeire is érdemes gondolnunk a pénzügyi tervezés és különösen a vagyontervezés folytán.

Nyugdíjtervezés. Kiemelten fontos területről van szó, kimondottan hosszútávú jellege (évtizedekre szólnak döntéseink) miatt különösen átgondolt döntéseket kell hoznunk. Speciális szempont, hogy nyugdíjelőtakarékossági megtakarításainkhoz egyes esetben egyáltalán nem juthatunk hozzá nyugdíjaskorunk előtt vagy csak jelentős adóterhek mellett, tehát erre a speciális szempontnak is tudatában kell lennünk.

Egyéb élethelyzetek: munkahelyi végkielégítés, vállalkozás eladása.